Skip to main content
Nyheter

Time Care Award 2015

Stort grattis till Bergvikens vård- och omsorgsboende i Luleå kommun som vann årets Time Care Award.

 

Bergvikens vård- och omsorgsboende

Tack vare avancerad resursplanering har samplanering över avdelningsgränserna skapat ett starkt team-Bergviken.  Medarbetarna tar stort ansvar för brukarna, för organisationen och varandra och personalens flexibilitet har dessutom ökat deras möjligheter till att påverka schemat. Engagemanget och trivseln har lett till lägre sjukfrånvaro, starkare ekonomi samt trygghet och kontinuitet för brukarna.

Vinnaren utsågs av styrelsen för Time Care User Group, ett nätverk bestående av Time Cares kunder.

Läs mer om nomineringen här.

Time_Care_Award_vinnare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De två andra nomineringarna som tog sig vidare var:

Kramfors kommun

Inom äldreomsorgen i Kramfors har man upprättat en bemanningsenhet som tar ansvar för all vikarietillsättning vid sjukdom, semester och VAB. Bemanningsenhetens effektiva användning av Time Care Pool
har sparat pengar och gett enhetscheferna tid att fokusera på utveckling av verksamheten, vilket har förbättrat personalens trivsel och höjt kvaliteten för brukarna.

 

Kumla kommun

Genom att införa Time Care Planering har avdelningen Rubinen skapat effektiva bemanningsrutiner för varje arbetsdag och schemaperiod, med bland annat en kraftig minskning av antalet delade turer. Teamkänslan, delaktigheten och ansvarstagandet har stärkts, vilket har resulterat i ökad trivsel, lägre sjukfrånvaro och fler aktiviteter för de boende.