Skip to main content

Med anledning av att Time Care Forum 2020 är inplanerat under nästa vecka har vi noga följt Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer kring spridningen av coronaviruset. Under kvällen den 10 mars och under dagens presskonferens med Folkhälsomyndigheten har det framkommit att restriktioner kring möten med ett stort antal människor i slutna utrymmen kan komma att införas i Sverige.

Eftersom Time Care Forum är ett event som samlar omkring 300 deltagare, och dessutom Time Cares personal, hotellpersonal samt personal från företag som genomför parallella konferenser i samma lokaler, har vi av hänsyn till er, Sveriges kommuner, och vår egen personal, beslutat att senarelägga Time Care Forum till en tidpunkt då det inte längre är förenat med en risk.

Detta tycker vi naturligtvis är mycket tråkigt eftersom vi länge har sett fram emot att få träffa er alla för gemensamt kunskapsutbyte. Men i och med det ansvar som åligger er, i egenskap av nyckelpersoner inom Sveriges välfärd, så är detta ett nödvändigt beslut att fatta i dagens läge. Vi återkommer med nya datum för Time Care Forum 2020 så snart vi kan.

Vid frågor, vänligen kontakta Vincent Beck på [email protected].

Hälsningar,

Erik Stone, VD