Skip to main content
Nyheter

Time Cares roll vid införande av IBIC

By november 9, 2017augusti 9th, 2022No Comments

Vår tanke bygger på tre viktigt ben – en organisation med budget i balans, medarbetares hälsa och välmående i arbetet och framförallt brukares behov. Det är det vi menar med bemanningsoptimering. I fråga om IBIC kommer en av dessa viktiga aspekterna i bemanningsplaneringen högt på dagordningen.

När IBIC skall tas från tanke till handling så blir Time Care Planering verktyget. Verktyget som säkerställer en bemanning utifrån behovet. (Vår lösning för kommun)

Att utgå från individuella behov ställer stora krav på verksamheterna.  Då måste organisationen arbeta med uppdaterade bemanningskrav utifrån brukarens behov, schemalägga så att kompetens och kontinuitet kan säkerställas samt arbeta med korta schemaperioder för en ökad följsamhet till föränderliga brukarbehov. Att personalens kompetenser och erfarenhet kan dokumenteras i Time Care Planering är ytterligare ett verktyg som främjar planering och genomförande av IBIC.

Individens Behov i Centrum, är en vidareutveckling av ÄBIC, äldres behov i centrum. Socialstyrelsen som står bakom detta har utvecklat en vägledning som ska vara stöd för ansvariga inom området äldre, anhörig – funktionshinderområdet.

Läs gärna hela vägledningen här:

IBIC_socialtjansten._bild_pdf

Hur kan vi stötta er med genomförande av denna vägledning?
Hur säkerställer ni att Time Care Planering används optimalt med fokus på individuella behov?

Kontakta gärna oss: