Skip to main content
Nyheter

Utökad integration med Kompanion

Kunder har länge efterfrågat en integration mellan Time Care Planering och Kompanion. Vi har nu möjliggjort en integration mellan systemen i båda riktningarna med uppdatering i realtid. Denna lösning gör att brukarbehovet i form av timmar och kompetenser skickas till Time Care Planering samt att schema från Time Care Planering överförs tillbaka. Framförallt för insatsplaneringen är det intressant att få information om personal och deras arbetspass.

För mer information vänligen kontakta oss.

 

Kompanion_TimeCare_logo_330pxl