Vi är nu ISO 9001-certifierade!

By December 13, 2018December 27th, 2018Nyheter

ISO 9001 är en ledningssystemstandard för hur verksamhetsprocesserna ser ut i ett företag, och grundas i 7 principer: kundfokus, ledarskap, medarbetarnas engagemang, processinriktning, förbättring, faktabaserade beslut och relationshantering.

Läs mer om certifieringen här