Skip to main content
Nyheter

Vi är nu ISO 9001-certifierade!

ISO 9001 är en ledningssystemstandard för hur verksamhetsprocesserna ser ut i ett företag, och grundas i 7 principer: kundfokus, ledarskap, medarbetarnas engagemang, processinriktning, förbättring, faktabaserade beslut och relationshantering.

Läs mer om certifieringen här