Skip to main content

Som en del av vårt arbete, vill vi stödja våra kunder och erbjuda ett system som ger mervärde. Därför erbjuder vi nu en kampanj med 4 moduler under en begränsad tid.

Fram till 30 April 2023, kan ni få upp till 50% rabatt på dessa 4 moduler. Modulpaketet har speciellt valts ut för att kunna hjälpa verksamheter att möta efterfrågan på kompetenser och upprätthålla en god kvalite. Paketet stödjer er även i att få kontroll på era schemakostnader för att hålla budget.

I erbjudandet får ni också möjligheten att erbjuda era medarbetare att se sitt uppdaterade schema i mobilkalendern så att de enkelt är förberedda på nästkommande arbetspass, men ger också  medarbetaren bättre balans mellan arbete och privatliv.

1.       Kompetens – Ser till att rätt person finns på rätt plats vid rätt tid

2.       Kostnad – Ger en omedelbar överblick av era schemakostnader. Fungerar bäst med Bonusmodulen för att se den totala schemakostnaden.

3.       Bonus – Ger både arbetsgivare och medarbetare kontroll över OB-kostnader/OB-ersättning.

4.       Mobilt Schema – Ger din personal ett lättilgängligt och uppdaterat schema direkt via mobilkalendern

Modulpaketet kan anpassas efter organisation – oavsett om ni behöver en eller alla fyra modulerna. För att få den största rabatten på 50 % och för att få mest värde för din planering och personal, välj hela paketet.

 

Passa på under denna tidsbegränsade kampanj

För mer information om erbjudandet, skicka ett mejl till [email protected] så kommer någon från oss att kontakta er.