Skip to main content

Är det möjligt med en hållbar bemanningsplanering utifrån ekonomi i balans, kvalitet för brukaren och en bra arbetsmiljö för medarbetaren, och samtidigt ha heltid som norm?

 

Lyssna på hur Serin Rezaei Ohanian, Enhetschef på Vård & Omsorgsboendet Dicksons Hus i Göteborgs Stad, har lyckats med det Omöjliga.

I Webinaret får vi bland annat höra Serin berätta

  1. Vad hade de för förändringsbehov och varför?
  2. Hur gjorde de och vilka var utmaningarna.
  3. Vilka framgångsfaktorer kan de berätta om från denna resa.

Titta på webinaret