Skip to main content

Förbättra er planering & uppföljning med hjälp av Controllermodulen

Att enkelt ha kontroll över alla faser så som Planeringsfasen, Operativa fasen & uppföljningsfasen kräver både kunskap och ett bra systemstöd

Lyssna på detta webinar med KentGöran Eriksson och Marcus Gustavsson från Time Care där de i dialog med Elin Gustafsson, systemförvaltare från Ljungby Kommun går igenom hur controllermodulen kan stötta i detta arbete.

Titta på webinaret