Skip to main content

Laget före Jaget

Här kan ni lyssna på det inspelade webinaret med Gunilla Wamme om Laget före Jaget

Nya förutsättningar som heltid som norm och 11 timmars dygnsvila ställer krav på verksamhetens flexibilitet. Samtidigt förändras kundernas behov ständigt. Varför är det då så svårt att genomföra nödvändiga förändringar? Hur kan schemaändringar skapa så mycket känslor? Vi måste förstå kulturens och traditioners betydelse, men vi måste också våga vara arbetsgivare

Framför allt måste vi se till att samtliga ser till helheten (laget) framför sig själv (jaget). Hur ska vi annars kunna möta framtidens utmaningar och säkra vår välfärd?

Titta på webinaret