Skip to main content

Skärpta regler för dygnsvila – Intervju med Time Care User Group Styrelse

Lyssna på en intervju med några representanter från User Group Styrelsen.

Hur förbereder de sig för de kommande förändringarna gällande dygnsvilan?

Titta på webinaret