Skip to main content

Inspelning Webinar: Skärpta regler för dygnsvila – Inte bara hur utan också vad

I december stod det klart att gällande vår nuvarande tillämpning av ATL och dygns- och veckovila inom offentlig verksamhet, inte är tillräcklig utifrån EU-direktivet och att fortsatt schemaläggning utifrån nuvarande regler kan innebära viten i Europadomstolen.

Med detta sagt så är det, om inte förr, när vi kommer tillbaka från semestern som vi måste sjösätta det som blir gällande från 1 oktober.

Frågan som ställts sedan början av året, och som fortfarande är aktuell, är inte bara hur förändringen skall genomföras utan också vad förändringarna innebär konkret?

Ju längre vi kommit i resan har både svaren på frågorna och vårt sätt att bemöta “HUR:et” utkristalliserats mer och mer. Även om vi bland annat i tidigare webinar har försökt att bemöta era utmaningar, så mycket som möjligt, så ser vi nu ett utökat behov av att stötta er mer långsiktigt med nya och modifierade konsulttjänster.

Lyssna på detta webinar där vi går igenom vad det nya tjänsteutbudet kan stötta er med

Titta på webinaret