Skip to main content

För att klara dagens och framtidens utmaningar, inom både bemanning av verksamheterna och de ekonomiska ramarna, krävs en god styrning av verksamheten. En tillitsbaserad ekonomisk styrning kommer att ge de förutsättningar som krävs, för att klara av utmaningarna, men det förutsätter en kultur där arbetssättet är accepterat och efterlevs i alla led. Det krävs tillit till såväl budgetmodeller som verksamhetens övergripande mål där tilliten och acceptansen kommer att vara avgörande för att leva upp till det som förväntas av verksamheterna.

Lyssna på Marcus Gustavsson, Financial Management Consultant Time Care, när han pratar om hur man lyckas med en tillitsbaserad ekonomisk styrning.

Titta på webinaret