Skip to main content

Webinar Att leda utan att vara chef

Utmaningen att schemalägga och bemanna med brukaren i fokus, ekonomin i balans och en hållbar arbetstidsförläggning – utan en chefstitel!
Detta är ett lika intressant ämne för både chefer och icke-chefer
Har jag rätt förutsättningar. vilka ramar har jag att förhålla mig till i min roll?
Vad blir konsekvenserna när förutsättningarna inte finns? Vilket stöd finns?
Lyssna på detta webinar med Ann-Charlotte Marklund, Managementkonsult på Time Care, om att leda utan att vara chef när det handlar om schema och bemanning.

Titta på webinaret