Skip to main content

I detta webinar med Fredrik Ekman, Management Consultant på Time Care & Jenny Aleberg, Manager Managements Services på Time Care, får vi höra om bland annat

  • Vad är en Schemaanalys
  • Vad kan en schemaanalys visa
  • Vad innehåller en slutrapport med åtgärdsförslag
  • Vem är vanligtvis beställaren av en schemaanalys

Plus frågor från publiken under dagen.

Titta på webbseminarium