Skip to main content

Inspelning av Central Schemaläggning & Bemanning – Vad kan vi lära av tre framgångsrika exempel? | Ljungby Kommun

Lyssna på den study day vi hade tillsammans med Kramfors, Ljungby och Klippans.

Ljungby har gjort en fantastik ekonomisk upphämtning. Den ekonomiska besparingen har till stor del skett genom en översyn av hur man sköter planeringen samt strikt schemaläggning efter behov. Detta har möjliggjorts genom nära samarbete i en central planering, central schemaläggning och central bemanning. Schemaläggningen har med hjälp av Controller modulen och Produktionsplanering infört ekonomisk uppföljning inför varje schemaperiod med chef och ekonomer.

Innan Covid, 2018-2019, hade man ett år med en ekonomisk återhämtning inom VoO organisationen på 18 miljoner kronor. Man har sett över schemaläggningen i förhållande till planeringen och beställda vikarier, vilket har möjliggjort stor del av denna ekonomiska förbättring. Idag ligger man fortfarande med färre vikariebeställningar än man gjorde 2019 när arbetet inleddes.

Presentatör

  • Elin Gustafsson, systemförvaltare, Ljungby Kommun

Se webbinariet nu