Skip to main content

I detta webinar får ni lyssna på lyssna på Jessica Widerberg, Implementation Manager på Time Care, presentera vad som kan vara viktigt att tänka på i och med de nya LAS reglerna och på vilket sätt Time Care Systemet stöttar LAS hanteringen.

Under webinaret lovade vi också att dela med oss av den presentation som Jessica visade
Det har även gjorts en del förtydliganden i presentationen utifrån frågor som uppkom under webinaret.

https://www.allocatesoftware.se/wp-content/uploads/sites/90/2022/10/Presentation-Webinar-Nya-LAS-regler-Viktigt-att-tanka-pa.pdf

Titta på webinaret