Skip to main content

PDF

Skärpta regler för dygnsvila - Hur RLDatix stöttar er

En sammanställd PDF kring de skärpta regelerna för dygnsvila och hur vi på RLDatix AB stöttar er både i systemen och vårat tjänsteutbud.

Artikel

Dygnsvila - förändringar per 2023-10-01

En sammanställning från Maj 2023 av huvudregeln kring dygnsvila och våra tankar kring kommande systemstöd
I denna artikel finner ni också Frågor & Svar från webinaret Skärpta regler för dygnsvila – Intervju med Time Care User Group Styrelse.
Logga in på kundportalen för att läsa mer