Skip to main content

Hälso- och sjukvård

Intelligent schemaläggning av fast och tillfällig personal för ökad produktivitet, kostnadsbesparingar och bättre vård

Hälso- och sjukvård

Intelligent schemaläggning av fast och tillfällig personal för ökad produktivitet, kostnadsbesparingar och bättre vård

Hälso- och sjukvård

Med över hälften av Sveriges landsting och ett flertal större privata vårdgivare som kunder, har vi förvärvat en djup kunskap om de problem och utmaningar som sjukvården konfronteras med dagligen. Bland annat vet vi hur man möter det ökande behovet av en flexibel personalplanering som ser till att rätt kompetens finns på rätt plats vid rätt tid.

Vår lösning presenteras i Time Care Hälso- och sjukvårds Suite, där vi har samlat alla våra produkter och tjänster som riktar sig till hälso- och sjukvårdsorganisationer. Genom anpassning till just er verksamhet kan sviten erbjuda en långsiktig och resurseffektiv lösning som tar hänsyn till alla intressenter.

Verksamhetsområden

För att kunna tillgodose patienternas krav på god och kvalitetssäker vård krävs en långsiktig, hållbar och effektiv produktions- och bemanningslösning.

Time Cares tjänsteerbjudande

Bemanningsplanering är mer än bara schemaläggning. Medarbetarna är den viktigaste tillgången för att skapa hög kvalitet.

Time Care Hälso- och sjukvårds Suite

Sviten erbjuder långsiktiga och resurseffektiva lösningar på bemanningsfrågor och tillmötesgår kraven på god och säker vård.

User Group

Ett forum för informationsutbyte där medlemmarna kan vara med och påverka utvecklingen av Time Cares produkter och tjänster.

Material

Vill du veta mer om någon specifik produkt, modul eller tjänst? Här kan du ladda ner våra broschyrer.

Träffa oss

Vi bokar gärna in ett möte där vi diskuterar vilken lösning som passar just din organisation.