Skip to main content
 

Verksamhetsområden

Skapa långsiktiga och resurseffektiva lösningar med hjälp av Time Care

Verksamhetsområden

Organisationer inom hälso- och sjukvård ställs idag inför allt högre krav på effektivitet, kvalitet och flexibilitet. Några av de främsta utmaningarna är en åldrande befolkning, personalbrist inom olika yrkeskategorier samt hur produktionen ska planeras för att minimera köer. För att kunna tillgodose patienternas behov av god och kvalitetssäker vård krävs därför långsiktiga och effektiva produktions- och bemanningslösningar.

Dessutom har framför allt yngre medarbetare stora förväntningar på flexibelt arbete och personlig utveckling och organisationerna måste leva upp till dessa förväntningar för att fortsätta vara attraktiva arbetsgivare.

Vad kan Time Care erbjuda?

I Time Care Hälso- och sjukvårds Suite har vi samlat alla produkter och tjänster som vårdorganisationer behöver för att uppnå en optimal bemanning.

Sviten är en helhetslösning för effektiv resursplanering som bygger på verksamhetens faktiska behov och som tar hänsyn till både personalens och patienternas intressen. Vår lösning möjliggör intelligent schemaläggning av ordinarie personal och vikarier med rätt kompetens på rätt plats. Dessutom kan vårdpersonalen samplaneras i team och per operationssal/mottagningsrum, vilket ökar arbetsgivarens flexibilitet och tillgodoser patientens behov.

Time Care Hälso- och sjukvårds Suite har unika integrationsflöden med ledande HR- och lönesystem vilket förenklar administrationen och säkerställer korrekt informationshantering.

Läs mer om vår lösning – Time Care Hälso- och sjukvårds Suite.

Hälso- och sjukvård

Time Cares produkter ger möjlighet till produktionsstyrd bemanning och ökad samplanering.

Tandvård

Styr kompetens och erfarenhet till rätt tid och plats med Time Cares lösning.