Skip to main content

Kommun

Med rätt verktyg skapas tydlighet genom hela schema- och bemanningsprocessen.

Kommunal verksamhet

Kommunal verksamhet

Kommunerna utmanas idag av allt högre krav på effektivitet, kvalitet och flexibilitet. Time Care erbjuder en helhetslösning för effektiv resursplanering.

Time Cares tjänsteerbjudande

Bemanningsplanering är mer än bara schemaläggning. Medarbetarna är den viktigaste tillgången för att skapa kvalitet.

Time Care People Management

Time Care Kommun Suite

Vi har byggt upp djup kunskap kring de problem och utmaningar som kommunen konfronteras med dagligen gällande bemanningsfrågor.

Time Care User Group

Time Care User Group

Ett forum för informationsutbyte där medlemmarna kan vara med och påverka utvecklingen av Time Cares produkter och tjänster.

Informationsmaterial

Informationsmaterial

Vill du veta mer om någon specifik produkt, modul eller tjänst? Här kan du ladda ner våra broschyrer.

Träffa oss

Vi bokar gärna in ett möte för att diskutera vilken lösning som passar just din organisation.