Kommun

Med rätt verktyg skapas tydlighet genom hela schema- och bemanningsprocessen.

Kommunen

Mer än hälften av Sveriges kommuner är kunder hos Time Care. Vi har under många år byggt upp djup kunskap kring de bemanningsutmaningar som kommunen dagligen konfronteras med. Med ansvar för områden som sträcker sig från utbildning och äldreomsorg till föreningsstöd och sophämtning, behöver kommunen en flexibel personalplanering som ser till att rätt kompetens finns på rätt plats vid rätt tid.

Vår lösning presenteras i Time Care People Management, där vi har samlat alla våra produkter och tjänster som riktar sig till Sveriges kommuner. Genom anpassning till just er verksamhet kan Time Care Kommun Suite erbjuda en långsiktig och resurseffektiv lösning som tar hänsyn till alla kommunens intressenter.

Kommunal verksamhet

Kommunal verksamhet

Kommunerna utmanas idag av allt högre krav på effektivitet, kvalitet och flexibilitet. Time Care erbjuder en helhetslösning för effektiv resursplanering.

Time Cares tjänsteerbjudande

Bemanningsplanering är mer än bara schemaläggning. Medarbetarna är den viktigaste tillgången för att skapa kvalitet.

Time Care People Management

Time Care Kommun Suite

Vi har byggt upp djup kunskap kring de problem och utmaningar som kommunen konfronteras med dagligen gällande bemanningsfrågor.

Time Care User Group

Time Care User Group

Ett forum för informationsutbyte där medlemmarna kan vara med och påverka utvecklingen av Time Cares produkter och tjänster.

Informationsmaterial

Informationsmaterial

Vill du veta mer om någon specifik produkt, modul eller tjänst? Här kan du ladda ner våra broschyrer.

Träffa oss

Vi bokar gärna in ett möte för att diskutera vilken lösning som passar just din organisation.