Skip to main content
 

Informationsmaterial

Ta del av våra produkter, moduler och tjänster

Informationsmaterial

Här kan du ta del av vårt informationsmaterial i form av produktblad, broschyrer och fallstudier. Vill du veta mer om någon specifik produkt, modul eller tjänst? Vi bokar gärna in ett kundmöte! Det går också bra att ladda ner material eller fylla i en förfrågan så skickar vi mer information till dig.

Time Care People Management

En intelligent och beprövad lösning för bemanningsplanering som balanserar kommunens, medborgarens och medarbetarens behov.

Ladda ner

Time Care Tjänsteerbjudande

Bemanningsplanering är mer än bara schemaläggning. Det är till exempel kunskap i applikationer, analys av resurser och optimering av bemanningsprocesser. Men framgångsrik bemanning innebär framför allt ett nytt sätt att tänka. Time Care kan hjälpa er att leda förändringsarbetet och hitta de optimala bemanningslösningarna för just er organisation.

Ladda ner

Time Care Award 2023

Vinnare 2023

Ladda ner

Kalix Kommun

“Lägg inte alla ägg i samma korg”

Ladda ner

Ljungby kommun

Förändringsresan i Ljungby kommun

Ladda ner

Kramfors Kommun

Nybo, Kramfors kommun, vad har hänt sedan 2019?

Ladda ner

Time Care Award 2022

Vinnare 2022 – Serviceförvaltningen Varbergs kommun, Kost- & Städavdelningen

Ladda ner

Time Care Controller

Sigtuna var bland de första som signalerade att de var intresserade av att börja arbeta mer proaktivt med budgetering och controlling genom modulen Time Care Controller.

Ladda ner

Scheduler och Produktionsplanering

Ljungby kommun har likt många andra kommer runt om i landet stora sparkrav att ta hänsyn till. Schemaplaneringsarbetet identifierades som ett område där man måste börja arbeta annorlunda.

Ladda ner

Time Care Award 2018

Kramfors kommun blev vinnare av Time Care Award 2018 för deras exemplariska arbete med modulen Produktionsplanering, där de i ett SÄBO kunnat få budgeten i balans, minskade sjuktal samt mer därtill

Ladda ner

Luleå kommun – Bokningsassistenten

Ladda ner

Tierps kommun – Award 2017

Ladda ner

Produktionsplanering

Produktionsplanering möjligt att integrera Time Care Planering med externa system för detaljplanering. Därigenom blir det enkelt att skapa bemanningskrav utifrån det verkliga behovet och att snabbt agera på förändringar i detta behov. Resultatet blir kostnadseffektiv bemanningsplanering och resursanvändning, samt högre kvalitet och kontinuitet.

Ladda ner

Time Care Scheduler

Lägger er verksamhet mycket tid och resurser på schemaläggning och justering? Är det svårt att få tiden att räcka till och dessutom säkerställa att alla lagar och avtal följs? Oavsett hur ni arbetar med justering av schema eller vilken arbetstidsmodell er organisation har underlättar Time Care Scheduler det manuella arbetet. Förutom att spara tid och minska stressen får du en smidigare process och säkerställer att lagar, avtal och produktionskrav följs.

Ladda ner

Avancerad bokning

Förenkla er bokningsprocess med tilläggsmodulen Avancerad bokning.
Det är inte alltid tillräckligt med bara ett sätt för vikarietillsättning. Med modulen Avancerad bokning öppnas fl er möjligheter till fl exibla vägar att tillsätta vikarier på. Tidigare bokningar som kunde uppfattas som svåra att tillsätta blir nu möjliga att hantera genom att vikarien kan bokas direkt utan beställning eller uppdaterad tillgänglighet. Inlånad personal syns även på aktuell enhet i Time Care Planering.

Ladda ner

Grundschema

Med Grundschema möjliggörs schemaläggning av all personal i ett och samma verktyg eller förutsättning för ett stegvis införande av en ny schemaläggningsprocess. Grundschema är en applikation till Time Care Planering som skapar förutsättningar att även inkludera de delar av organisationen som önskar arbeta utifrån fasta skift och rullande schema!

Ladda ner

Avancerad resursplanering

Möjliggör samplanering över flera enheter och säkerställer att rätt medarbetare med rätt kompetens schemaläggs på rätt aktivitet. Enheterna kan detaljplanera verksamheten utifrån bemanningskrav.

Ladda ner

Avancerade rapporter

Skapar förutsättningar att enkelt och överskådligt kunna kontrollera och följa upp bemanningsprocessen. Chefen får en bättre överblick av schemat och kan säkerställa att lagar och avtal följs.

Ladda ner

Time Care Planering Multi Access

Time Care Planering Multi Access är helt webbaserat och låter dig använda Time Care Planering över internet från valfri dator, surfplatta eller mobil. Med sina nya smarta funktioner och tydliga översiktsvyer är Time Care Planering Multi Access en pedagogisk och lätthanterlig applikation som gör schemaplaneringen både rolig och effektiv.

Ladda ner

 

Bokningsassistenten

Med Bokningsassistenten skapas möjligheter för bemanningseneheten att utöka sin service i form av öppettider och flexibilitet genom en automatiserad bokningsprocess. Servicen förbättras också genom att bemanningsplanerarna kan frigöras till mer avancerade uppgifter och deras arbetsbelastning blir jämnare.

Ladda ner

Avancerad bokning

Förenkla er bokningsprocess med tilläggsmodulen Avancerad bokning.
Det är inte alltid tillräckligt med bara ett sätt för vikarietillsättning. Med modulen Avancerad bokning öppnas fl er möjligheter till fl exibla vägar att tillsätta vikarier på. Tidigare bokningar som kunde uppfattas som svåra att tillsätta blir nu möjliga att hantera genom att vikarien kan bokas direkt utan beställning eller uppdaterad tillgänglighet. Inlånad personal syns även på aktuell enhet i Time Care Planering.

Ladda ner

Lediga jobb

Genom Lediga Jobb skapas möjlighet för fl er vägar till effektiv vikarietillsättning samtidigt som det ökar vikariernas delaktighet. Oavsett om ni har som incitament att skapa en snabbare vikarietillsättning eller om ni önskar engagera era vikarier ytterligare så kan Lediga Jobb underlätta för att komma åt båda dessa viktiga komponenter och skapa en effektivare bemanningsprocess.

Ladda ner

Mobil webbklient

Idag ställs höga krav på att alltid vara uppdaterad och ha tillgång till information oavsett var man befinner sig. De flesta har internetuppkopplade mobiler eller surfplattor och vill därför lätt kunna komma åt information oavsett var man befinner sig. Med Time Care Pools mobila webbklient kan man nu enkelt svara på förfrågningar, läsa meddelanden och ändra sin tillgänglighet.

Ladda ner

Lashantering

Lashantering med integration till WinLas är ett stöd för strategisk bemanningsplanering!
Med integrationsmodulen WinLas får ni enkel lashantering och kontroll på LAS, AVA och VIK saldon i Time Care Pool. Denna applikation skapar möjligheter för en enhetlig bemanningsstrategi och möjlighet för bemanningsenheten att prioritera därefter. Detta verktyg vänder sig till organisationer som behöver enklare hantering och bättre översyn över sina vikarier och som har behov eller önskar en enhetlig bemanningsstrategi som inkluderar vikarier och framtida personalbehov!

Ladda ner

Allocate Cloud

Vi har skapat en helt ny molntjänst där vi erbjuder en fullständig lösning för Time Care-baserade system genom pålitlig service från en heltäckande leverantör som kan både produkter och teknik.

Ladda ner

Time Care Support

Time Care Support ger dig avancerad applikations- och tekniksupport och är tillgänglig för dig som är utbildad huvudadministratör eller IT-ansvarig för Time Cares produkter. Vi utför även installationer och uppdateringar på beställning.

Ladda ner

Time Care Award 2018

Kramfors kommun blev vinnare av Time Care Award 2018 för deras exemplariska arbete med modulen Produktionsplanering, där de i ett SÄBO kunnat få budgeten i balans, minskade sjuktal samt mer därtill

 

Ladda ner

Time Care Award 2017

Förskolan i Tierps kommun vann Time Care Award 2017. Alla kommunens förskolor har nu förstärkt bemanning när behovet är som störst, samtidigt som personalen lättare kan planera sin tid utifrån sina individuella förutsättningar och förslag.

 

Ladda ner

Time_Care_Award_2015_Bergviken_LuleaTime Care Award 2015

Bergvikens vård- och omsorgsboende i Luleå kommun vann Time Care Award 2015. “Team Bergviken” fick utmärkelsen eftersom de med hjälp av Time Cares produkter skapat ett flexibelt arbetssätt där medarbetarna tar ansvar för de boende, organisation och varandra.

Ladda ner

Time Care Award 2016_case study_lowres-1Time Care Award 2016

2015 startade Varbergs omsorg ett pilotprojekt baserat på Time Care Scheduler, ett verktyg för effektiv, korrekt och flexibel schemaläggning. För att de skulle kunna utnyttja programmets fulla potential så krävdes ett omfattande förberedelse- och förändringsarbete. Detta tillsammans med en tydlig struktur var avgörande faktorer för att projektet blev framgångsrikt. Läs mer!

Ladda ner

 bild_case study_BA_gallivareGällivare kommun – Bemanningsakademi

Från oktober 2015 till juni 2016 genomfördes Bemanningsakademi chef för ca 600 medarbetare inom Socialförvaltningen, såväl ledningsgrupp som enhetschefer, stödfunktioner, handläggare, HR-personal och fackliga representanter.

Ladda ner

bild_case study_BA_skellefteaSkellefteå kommun – Bemanningsakademi chef

Skol- och kulturkontoret i Skellefteå kommun har genomfört Bemanningsakademi chef under ett års tid men start hösten 2015 fram till hösten 2016. Totalt genomförde ca 100 personer utbildningen.

Ladda ner

Ikon-Whitepaper-automatisk-integration

Söderköpings kommun – Automatisk integration

2013 beslutade Söderköpings kommun att ersätta den manuella integrationen mellan Time Cares applikationer, Personec P och TES med en automatiserad integration. Denna implementerades i början av 2014 som ett led i målsättningen att få en effektiv svit med de bästa lösningarna för bemannings- och löneprocessen i Söderköpings kommun.

Ladda ner

Case_Study_Degerfors_Avancerad_Resursplanering

Degerfors kommun Avancerad Resursplanering

Time Care Planering infördes i Degerfors kommun 2007. Då planerades enheterna var för sig, med en administratör på varje enhet. 2013 beslutade kommunen att gå över till samplanering och köpte därför Avancerad Resursplanering som stöd för det nya planerings- och arbetssättet.

Ladda ner

Case_Study_Kungalv_Bemanningsakademi

Bemanningsakademier i Kungälvs kommun

Kungälvs kommun valde att vända sig till Time Care för att få hjälp med att genomföra sitt bemanningsprojekt på bästa sätt. Genom Time Cares Bemanningsakademier skapade man förståelse och engagemang för projektet i alla delar av organisationen.

Ladda ner

Case_Study_Eskilstuna_kommun_Reursanalys

Resursanalys i Eskilstuna kommun

Tidigare hade Eskilstuna kommun ingen tydlig metod för att säkerställa att de aktiviteter som beviljades brukarna i hemtjänsten verkligen genomfördes. Därför behövde man verktyg för att kunna kontrollera vad som utfördes och vid vilka tidpunkter. För att få stöd i arbetet tog kommunen hjälp av Time Care 2011 genom tjänsten Resursanalys som utfördes på ett antal utvalda enheter under en treårs-period.

Ladda ner

Sigtuna kommun – Behovsanpassade scheman

Läs om hur Sigtuna kommun vände sin ekonomi från minus till plus genom införandet av behovsanpassade scheman.

Ladda ner

 

Kramfors kommun – Chefsstöd

Ta del av hur chefsstöd ändrade arbetssättet hos Stöd & Omsorg i Kramfors kommun till att bli mer strategiskt och långsiktigt.

Ladda ner

Mini_case_Bemanningscontroller_Vetlanda_2016

Vetlanda kommun – Bemanningscontroller

Ta del av hur Vetlanda kommun infört Bemanningscontroller för att supporta, utbilda och stödja cheferna i bemanningsprocessen.

Ladda ner