Skip to main content
 

COVID-19 Resurscenter | Sveriges upplaga | Konsultstöd

Konsultstöd/timme

Under rådande omständigheter kan vi på många håll eventuellt stå inför en situation där personalbrist på nyckelfunktioner uppstår. Saknas kompetenser och/eller behörigheter så kan produktionen således komma att påverkas negativt.

Därav erbjuder Time Care konsultstöd på timbasis där vi med kort varsel kan stödja olika roller i er organisation på distans. Läs mer i info-bladet genom att klicka på ladda ned-knappen nedan.