Skip to main content
Nyheter

Bemanningsakademi för medarbetare i digitalt format

By augusti 17, 2021augusti 9th, 2022No Comments
Klicka här för mer info

 

Du har väl inte missat att Bemanningsakademin för medarbetare nu finns tillgängligt i ett inspelat format?

Time Cares Bemanningsakademi för medarbetare har som syfte att ge alla anställda en tydlig och samstämmig bild av organisationens bemanningsprocess, samt att skapa en ökad förståelse för medarbetarens egen roll och ansvar i bemanningsprocessen. Otydlig information om organisationens bemanningsprocess leder ofta till missnöje, skepsis och bristande delaktighet.

Time Cares Bemanningsakademi för medarbetare bidrar till:

  • Större ansvarstagande – bättre förståelse skapar ökad delaktighet och mer inspiration.
  • Effektivare förändringsarbete – ökad kunskap ger förståelse för varför förändringar är nödvändiga.
  • Bättre ekonomi – förståelse för vikten av samplanering över gränser leder till en effektivare bemanningsprocess

 

Klicka här för mer info