Skip to main content
Nyheter

Unga chefer

By november 22, 2016augusti 9th, 2022No Comments

Det råder chefsbrist i Sverige, situationen är oroväckande då bristen kommer öka ytterligare när 126 000 chefer går i pension inom de kommande tio åren. Detta samtidigt som knappt var tionde chef är under 35 år. Detta enligt fackförbundet Ledarna.

Undersöknings- och konsultföretaget Universum har undersökt unga vuxnas syn på ledarskap i Västeuropa, Central- och Östeuropa, Mellanöstern, Afrika, Asien och Stilla havsregionen, Nordamerika samt Latinamerika.

Undersökningen visar att endast varannan bland 18–30-åringarna i Norden tycker att det är viktigt att bli chef någon gång under sin karriär. Denna siffra är betydligt lägre än i andra delar av världen, där siffran ligger på cirka 70 procent.

Bland unga i Norden är status och inkomst inte en vanlig anledning till att man vill bli chef. Det är, enligt undersökningen, möjligheten att kunna påverka verksamheten som lockar mest. Hälften av de som svarade menar att inflytande är mer lockande än själva ledarskapet.

 

Hur ska man då attrahera och lyckas behålla våra unga chefer?

Inom vård och omsorg är det idag stor omsättning på chefer. Många nya chefer är unga och relativt oerfarna. I vissa fall kommer man från den egna organisationen, att plötsligt bli chef för gamla kollegor är sällan en framgångssaga. Att med ett oerfaret bagage ansvara för exempelvis ett helt vårdboende eller hemtjänstenhet är en tuff uppgift som leder till att allt fler unga chefer mår dåligt.

 

Hur arbetar kommunerna med denna fråga?

Anette Söderström, områdeschef inom hemtjänsten i Hallsbergs kommun säger, ”för att vi skall lyckas med att rekrytera och även få behålla enhetschefer måste vi Hallsbergs kommun ställa oss frågeställningen – Varför välja Hallsberg? Vad är det vi erbjuder? Vilka utvecklingsmöjligheter inom utbildning och kompetensutveckling erbjuder vi? Varför skall man arbeta som chef i vår kommun?

Ett led i detta är att nyrekryterade enhetschefer erbjuds utbildning på det nationella ledarskapsprogrammet för äldreomsorg vid Ersta högskola. Detta gör att vi vid rekryteringar bredare kan söka efter chefer med ett stort intresse för just äldreomsorg, har man inte tidigare erfarenhet från ledarskap så blir detta ett bra komplement.

Vi ser även ett behov av mentorskap och nätverkande hos våra chefer, vi arbetar därför nu med att finna en modell för detta. Att vara ny som chef har sina utmaningar och vi ser mentorskap som ett led att stötta våra nya chefer. Vi har chefer med många års erfarenhet och deras kompetens är viktig att ta till vara på och att föra vidare till våra nya chefer”.

 

Time Care ser ett behov av stöttning och mentorskap

”Vi ser ofta i mötet med våra kunder ett behov av stöttning och mentorskap i bland annat ledarskapsfrågor” säger Camilla Lingebäck verksamhetskonsult på Time Care. ”Vi möter chefer idag som kämpar för att hålla huvudet ovanför vattenytan i direktoperativa frågor. Ofta handlar det om att lösa bemanningen till morgondagen, detta kan resultera i att det strategiska i ledarskapet läggs åt sidan. Vi får också ofta reflektioner från medarbetarna att de efterfrågar en chefskontinuitet. I vissa fall byter en enhet chef flera gånger under ett år. Detta blir extra utmanande för en ung och oerfaren chef.”

Att vi inom en snar framtid kommer att sakna 180 000 medarbetare inom vård och omsorg det känner vi till. För att lyckas med denna utmaning så behöver vi attrahera unga chefer att vilja söka sig till och framför allt vilja stanna kvar inom vård och omsorg.