Time Care Hälso- och sjukvårds Suite

By October 3, 2016

 screen-grab_brochure_Time-Care-HalsosjukvardsSuiteTime Care Hälso- och sjukvårds Suite

Vår lösning presenteras i Time Care Hälso- och sjukvårds Suite, där vi har samlat alla våra produkter och tjänster som riktar sig till sjukvården. Genom anpassning till just er verksamhet kan sviten erbjuda en långsiktig och resurseffektiv lösning som tar hänsyn till alla intressenter.